PRAVIDLA A PODMÍNKY SOUTĚŽÍ PRO LIONDECO.CZ FACEBOOK A INSTAGRAM

POŘADATEL SOUTĚŽE

Registrací do soutěže účastník bere na vědomí, že jeho osobní údaje pořadateli a organizátorovi poskytnuté v souvislosti s účasti v soutěži, budou zpracovány internetovým obchodem Liondeco, IČO: 03938379, se sídlem Andělská Hora 228, Andělská Hora, PSČ 793 31, jakožto správcem osobních údajů.

 

Jak soutěžit

  • Soutěže se může zúčastnit každý, kdo má účet na Facebooku nebo Instagramu, je starší 15 let a má trvalé bydliště v České republice nebo na Slovensku.
  • Do soutěže se obvykle můžete zapojit přidáním komentáře pod určený příspěvek, označením příspěvku tlačítkem „To se mi líbí“ („Like“) nebo nahráním či zasláním soutěžního příspěvku. Přesný pokyn naleznete v soutěžním příspěvku.
  • Každý soutěžící se může v rámci jedné soutěže zapojit pouze jednou a v rámci jedné soutěže má nárok jen na jednu výhru.
 

Jak vyberme a vyhlásíme výherce

  • Výherci vybereme náhodným losem, pokud nebude u příspěvku řečeno jinak. 
  • Výherce vybereme a vyhlásíme nejpozději do 3 dnů od uvedeného data konce soutěže a jeho jméno oznámíme v tomto dokumentu nebo v soutěžním příspěvku.
  • Výherce nás musí kontaktovat zprávou do 14 dnů od ukončení soutěže, jinak výhra propadá pořadateli.
  • Výhru pošleme vždy do tří pracovních dnů, po kontaktu vítěze soutěže.
 

Pokud si nebudeme jistí 

  • V případě důvodného podezření z podvodu nebo jiné nekalosti, můžeme soutěž ukončit či pozastavit nebo libovolně pozměnit.

Soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže poskytuje účastník pořadateli, nikoli Facebooku.

V případě zapojení se do soutěže automaticky souhlasíte, že v případě výhry zde i na Facebook do komentáře k aktuální soutěži zveřejníme vaše jméno, příjmení a odkaz na facebookový profil.

Aktuální seznam výherců:

Každý výherce byl kontaktován skrze komentář u soutěžního příspěvku!

 

Výhry nejsou právně vymahatelné.

Závěrečná ustanovení

1. Účastí v akci vyjadřuje zákazník souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.

2. Vyhlašovatel tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.

3. Každý soutěžící se účastí v soutěži zavazuje dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.

4. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení akce, pozastavení akce, předčasného ukončení akce nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka, jako je např. manipulace s výsledky nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.

5. Vyhlašovatel akce je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby vítěz prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je osobou výherce a je starší 15 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.

6. Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící. V případě nejasností se soutěžící mohou obrátit s dotazem na zákaznické centrum vyhlašovatele, a to prostřednictvím telefonního čísla: +420 733 180 548.

Tyto podmínky jsou platné a účinné od 1. 10. 2021

 

Přejeme hodně štěstí.

 

Tým Liondeco

 
Zpět do obchodu